Možnosti získania podnikateľského víza pre obyvateľov z Indie

Autor: eTuls | 23.1.2020 o 14:58 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  212x

Pretože Indiu neradíme medzi krajiny, s ktorými by Slovenská republika mala bezvízový styk je udeľovanie víz potrebné aj kvôli obchodnej alebo pracovnej návšteve či už je to návšteva obchodných partnerov.

Pretože Indiu neradíme medzi krajiny, s ktorými by Slovenská republika mala bezvízový styk je udeľovanie víz potrebné aj kvôli obchodnej alebo pracovnej návšteve či už je to návšteva  obchodných partnerov či kvôli pracovnej návšteve. Možnosti získania víza občanom Indie na územie Slovenska si uvedieme nižšie v článku.

Schengenské vízum

Slovenská legislatívna umožňuje udeliť schengenské alebo národné víza. Hovoríme o zákone č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  V prípade ak žiadateľ žiada o udelenie víza, žiadateľ musí spĺňať vek, v ktorom musí mať dovŕšených 15 rokov veku a musí byť prijatý na štúdium jazykového vzdelávania minimálne na 25 vyučovacích hodín týždenne. Slovenská republika vydáva víza a tým si plní svoje záväzky ku ktorým sa zaviazala a ktoré jej vyplývajú z medzinárodných zmlúv.

Na účel obchodnej alebo pracovnej cesty je teda možné žiadať o udelenie schengenského víza. O schengenskom víze hovoríme vtedy, ak žiadateľ navštevuje krajinu za účelom obchodnej alebo pracovnej cesty.

Žiadosť o overenie pozvania 

Začiatkom celého procesu je podania žiadosti o overenie pozvania pozývajúcou osobou. Príslušné overenie sa vykonáva na oddelení cudzineckej polície. Miestna príslušnosť sa určuje buď na základe miesta bydliska alebo sídla pozývajúcej osoby. Medzi osoby, ktorá môže pozvať príslušníka Indie radíme v prvom rade fyzické osoby. Môžu ňou byť - občan Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorý má oprávnený pobyt v Slovenskej republiky. Medzi ďalšie osoby, ktoré majú oprávnenie prizvať občana Indie radíme aj právnickú osobu so sídlom v Slovenskej republike. 

V prípade vyzvania občana z Indie je potrebná žiadosť o overenie pozvania, ktorá musí mať formu predpísaného tlačiva. Vzor tlačiva je prístupný tu.Prílohou k tlačivu sa pozývajúca osoba, zaväzuje zaplatiť výdavky, ktoré sú s týmto pobytom spojené a to najčastejšie výdavky na ubytovanie a vycestovanie cudzinca.  

. Osoba, ktorá pozýva zahraničnú osobu sa musí dostaviť osobne alebo na základy splnomocnenia na miesto sídla oddelenia cudzineckej polície. V prípade ak je pozýva právnická osoba na oddelenie sa musí dostaviť jej štatutárny orgán, ak neudelila žiadnej osobe splnomocnenie.

 Ak sa osoba predloží žiadosť musí k nej priložiť aj nasledujúce dokumenty, ktoré však nemôžu byť staršie ako 90 dní.

  • zámer uskutočnenia pozvania pozvania –môže to byť napr. výpis z obchodného registra použiteľný na právne úkony a dokument, v ktorom osoba pozýva cudzinca.V liste musí byť dôkladne opísane na základe akých dôvodov, je dôležité osobné stretnutie či už obchodného partnera, ak sa ho to má týkať, koho ešte cudzinec navštívi či už miesta alebo osoby a . prečo je nevyhnutná jeho prítomnosťcudzinca  v Slovenskej republiky
  • možnosť osoby, ktorá pozýva splatiť všetky výdavky na pobyt a vycestovanie cudzinca, táto podmienka sa preukazuje potvrdením o zostatku na účte čo predstavuje sumu 56 EUR, táto sume sa vypočítava ako 12-násobok životného minima, čiže ak cudzinec sa bude zdržiavať na území SR 90 dní pozývajúci musí mať na účte 7 433, 76 EUR.
  • garancia ubytovania pozývajúcim pre cudzinca  súhlas ubytovacieho zariadenia alebo potvrdenie vlastníka nehnuteľnosti. Toto potvrdenie musí byť úradne osvedčené.  

Overenie pozvania 

Pozvanie preskámá príslušné oddelenie cudzineckej polície PZ. Najprv však musí udeliť povolenie Ministerstvo vnútra SR do 15 dní od prijatia žiadosti a v povolení určí aj dĺžku pobytu na území SR.  Overené pozvanie môže udeliť ministerstvo maximálne na 90 dní.

Čo radíme občanom Indie pred vycestovaním na územie SR: Na začiatku by občan Indie kontaktovať zastupiteľský úrad a získať informáciu či cudzinecká polícia vyžaduje pri kontrole pozývací list. Pretože sme sa už stretli aj s takým prípadom, keď bol cudzinec na obchodnej návšteve významnej slovenskej spoločnosti a v takýchto prípade Ministerstvo vnútra pozývací list už nevyžaduje.

Žiadosť o poskytnutie víza 

V prípade ak Ministerstvo vnútra SR overí pozvanie máte právo podať žiadosť o udelenie schengenského víza. Ak sa občan Indie rozhodne vycestovať na územie Slovenskej republiky má právo sa obrátiť na vízové centrá sídliace v Dillí, Mumbaji a Bangalore. S týmito tromi vízovými centrami má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu.. Žiadosť je možné predložiť v akýkoľvek pracovný deň. Nie je potrebné sa ani objednať.

V prípade potvrdenia tejto žiadosti sa ďalej posiela na slovenský konzulárny úrad v Dillí, kde sa daná žiadosť spracováva.

Upozorňujeme, že žiadosť podáva osobne pozývaný cudzinec a nie je možné jej podanie v zastúpení. Hoci v Indii je bežné využívanie služieb tzv. vízových agentov, na základe našich skúseností využitie takýchto služieb neodporúčame. V prípade ak sa rozhodnete navštíviť Slovenskú republiku, na základe našich osobných skúseností odporúčame podávať žiadosť osobne a nie v zastúpení aj keď je v Indii bežné využívanie služieb vízovými agentami.

Žiadosť o udelenie víza 

Schengenské vízum je potrebné podať na predpísané tlačivo ktorého vzor je prístupný tu.  Prílohami žiadosti o udelenie víza sú:

  • farebná fotografia s rozmermi 3 x 3,5 cm
  • doklad o potvrdení zámere pobytu
  • osvedčenie o zabezpečení ubytovania
  • osvedčenie o uzatvorení cestovného poistenia
  • finančné zabezpečenie pobytu
  • zabezpečenie prostriedkov na vycestovanie (napr. spiatočná letenka)
  • platný cestovný doklad 

Naše služby 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?